MODELY
 
 

Model je nástrojem, který okamžitě vyjádří tvar, prostorové působení, oslunění a celkový „pocit“ ze stavby.

Pochopení architektonických plánů vyžaduje určité množství znalostí, zkušeností a prostorovou představivost. Architektonický model je jednoduchý prostředek komunikace mezi architektem a laickou veřejností a na druhé straně je model výtvarným dílem. Každý model je jedinečný originál.

Účelem architektonického modelu by neměla být přesná reprodukce architektonických výkresů, ale ztvárnění nejpodstatnějších tvůrčích a tvarových znaků stavby. Volba měřítka a stylizace rozhoduje o stupni podrobnosti jednotlivých částí, zvýraznění určitých prvků, které posilují charakter objektu a architektonický záměr. Část architektonických modelů se zhotovuje i po dokončení projektu jako dodatečný prostorový snímek stavu.

Zhotovujeme modely staveb různé velikosti, měřítka a detailu zpracování. Níže je uvedena ukázka několika modelů různého charakteru, které jsme vytvořili v posledních letech.

 

    

TECHNOLOGICKÉ MODELY
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BYTOVÉ DOMY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
RODINNÉ DOMY