PROJEKTY


Architektonický návrh vytváříme s ohledem na požadavky klienta, urbánní kontext, maximální komfort, energeticky pasivní standard, potlačení rušivých vlivů (např. hluku z ulice) a optimální stavební náklady. Velký důraz klademe na řešení stavebních konstrukcí včetně detailů a účinné řešení technického zařízení stavby (TZB). Již od počátku návrhu věnujeme maximální pozornost koncepci větrání, vytápění a chlazení, které považujeme za zásadní pro dosažení maximálního komfortu a pasivního standardu stavby. Naším cílem je dosažení maximální životnosti staveb, proto se snažíme vyvarovat problematických detailů a rizikových technických řešení.